WALK IN FOR a beautiful skin skin skin

Zoek

Privacy verklaring

 

ULLASA, gevestigd aan de Aalsterweg 99a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

ADRES

Aalsterweg 99 a
5615 CC Eindhoven

CONTACT

Phone: 040 3030650
Email: info@ulllasa.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij bij ULLASA verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Er zijn meerdere manieren waarop wij u gegevens verzamelen; digitaal (website), schriftelijk (intake) en mondeling.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type (alleen bij nieuwsbrief)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ULLASA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid gegevens met betrekking tot de huid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@btdidi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ULLASA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aanmaken van u dossier
 • Het afhandelen van uw betaling en versturen van facturen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of correspondentie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beauté Totale Didi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ULLASA) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ULLASA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Intakeformulier: tot 2 jaar na uw laatste behandeling of product aankoop*
 • Mijn Salon (administratie en boekhoudprogramma): tot 2 jaar na uw laatste behandeling of product aankoop*
 • Telefoon: tot 2 jaar na uw laatste behandeling of product aankoop
 • Nieuwsbrief: u kunt zichzelf altijd via een link in de nieuwsbrief afmelden
 • Online boekingssysteem via Salonkee: u kunt uw account altijd zelf verwijderen
 • Papieren agenda: 7 jaar

* Gegevens welke voor de belastingdienst van belang zijn zullen 7 jaar bewaard blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ULLASA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ULLASA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ULLASA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ULLASA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ullasa.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Beauté Totale Didi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
De website www.btdidi.nl kunnen links bevatten van en naar websites van partnernetwerken. Als u een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacy beleid hanteren en dat Beauté Totale Didi niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel uzelf op de hoogte van dit beleid alvorens u uw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

 

Maakt u gebruikt van de mogelijkheid om via www.btdidi.nl naar uw social media login te gaan en uw profielgegevens met ULLASA deelt, afhankelijk van de instellingen van uw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat u weet hoe uw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ULLASA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op onze zakelijke computer als het administratie programma hanteren wij een inlog code. Ook voor onze zakelijk gebruikte mobiele apparaten gebruiken wij inlogcodes. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@ullasa.nl

 

dd. 03-05-2018

Schrijf je in voor de ULLasa nieuwsbrief

Schrijf je in voor de ULLASA nieuwsbrief en ontvang de allerlaatste nieuwtjes over Skin Gym, beauty behandelingen en huidverzorgingsproducten in je mailbox!